devosschrijnwerken.be vindt de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt.

De verwerking van je persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) en volgen de richtlijnen op van de privacycommissie.

Door het gebruik van onze Website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

 

 

 

Bezoek je enkel onze website dan maken wij wel gebruik van cookies maar de gegevens die wij hiermee opslaan, zijn altijd anoniem. Bekijk ons cookiebeleid. We verwerken pas je persoonsgegevens nadat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, door bv gebruik te maken van ons contactformulier. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

 

Er wordt ook informatie verzameld via cookies.  Deze informatie kan bevatten: uw IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en bezochte pagina’s op onze website. Deze informatie wordt gebruikt door devosschrijnwerken.be om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de website.

Wij stellen je gegevens niet ter beschikking aan derden.  Devosschrijnwerken.be verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals ras, religie of politieke voorkeuren.

Onze website maakt gebruik van een GDPR plugin om zo je de mogelijkheid te geven om je persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren.

Voor algemene informatie over de GDPR richtlijnen verwijzen we je naar de website van de privacycommissie.https://www.privacycommission.be/nl .

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het hostingsbedrijf zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. We maken gebruik van de standaardbeveiligingen zoals encryptie, actuele beveilgingssoftware, beveiligde internetverbindingen (‘https’) in de nabije toekomst .
Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.